Γυναικεία Ηγεσία

Η Πρόκληση

Μία και μοναδική. Πρώτα είσαι γυναίκα.

Η σύγχρονη οικονομία είναι απαιτητική και δύσκολη. Γυναίκες και άντρες στα νέα ζευγάρια ή οικογένειες πρέπει να υποστηρίξουν επαρκώς το σπίτι οικονομικά και να εργαστούν.

Πιο συγκεκριμένα οι γυναίκες της μεσαίας τάξης συχνά βιώνουν μεγάλες προσδοκίες από το ευρύτερο περιβάλλον και πίεση για να κάνουν καριέρα .

Εφόσον το συναίσθημα της αυτοπραγμάτωσης έχει καλλιεργηθεί πλέον εσωτερικά ως μια προσωπική επιθυμία κάτι που είναι υγιές, οι γυναίκες  κατακτούν υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία πάραυτα εξωτερικά και εσωτερικά εμπόδια στο προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον εμποδίζουν την γυναίκα αφενός να εκτελέσει επιδέξια τον ρόλο της  με την κατάλληλη εκπαίδευση και αφετέρου να απολαύσει την διαδικασία της προσωπικής της αυτοπραγμάτωσης και εξέλιξης.

Η πρόκληση αυτή φέρνει τη γυναίκα αντιμέτωπη με το συναίσθημα του ανταγωνισμού με άλλες γυναίκες μέσα στο εταιρικό περιβάλλον ,  την αμφιβολία που οι άντρες φέρνουν στο προσκήνιο σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες και τον περιορισμένο χρόνο λόγω πολλαπλών κοινωνικών ρόλων να λειτουργήσει υποδειγματικά.

Oι λύσεις που παρέχουμε

Έχουμε σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο και μια εργαλειοθήκη για  να ενδυναμώσει τις γυναίκες καριέρας και τα διοικητικά στελέχη να ελέγξουν αποτελεσματικότερα το εργασιακό περιβάλλον, να θέσουν προτεραιότητες, να οδηγήσουν με τον καλύτερο τρόπο προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις δημιουργώντας μια παραγωγική φάση εξαιρετικής εξέλιξης.

Μέσα από το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να λύνετε προβλήματα πιο αποτελεσματικά με άλλες συναδέλφους, και να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά με τους άντρες συναδέλφους χτίζοντας δυνατές ομάδες έμπνευσης μέσα από την δική σας ηγεσία.

Μεθοδολογία

 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Πώς να εμπνεύσετε και να καθοδηγήσετε άλλες γυναίκες στον τομέα σας
 • Ενίσχυση Επαγωγικού συμπεράσματος & προσωπικά φίλτρα
 • Ενίσχυση ομάδας & δημιουργικότητας
 • Προσαρμογή στον κόσμο των αντρών / αλληλοσυμπλήρωση
 • Δώστε κίνητρα και εμπνεύστε τους ανθρώπους που συνεργάζεστε
 • Δημιουργήστε θετική επιρροή
 • Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 • Δημιουργήστε την προσωπική σας μεθοδολογία

Αποτελέσματα

 • Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αντρών και γυναικών αλλά και γυναικών μεταξύ τους
 • Θα χτίσετε δυνατές σχέσεις μέσα στην ομάδα
 • Διαχείριση πίεση και προσδοκιών για επιτυχία
 • Θα είστε ένα βήμα μπροστά από την επίκριση, θα επιζητάτε ανατροφοδότηση και θα γίνετε συνεχώς καλύτερη
 • Θα ηγηθείτε όπως σας αξίζει και θα εμπνεύστε τους ανθρώπους σας
 • Θα σμιλεύσετε τα άκαμπτα σημεία της προσωπικότητας σας
 • Θα βελτιώσετε την προσωπική σας στρατηγική και τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εργαλείο απευθύνεται σε Γυναίκες Διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και ιδιοκτήτριες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ατομικές Συνεδρίες

Διάρκεια: 10 ώρες / 2 ώρες ανά  ατομική συνεδρία

error: Content is protected !!