Ενίσχυση ψηφιακής δημιουργικότητας

Η πρόκληση

Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή.

Οι σύγχρονες εταιρίες και οι μοντέρνοι καταναλωτές προσαρμόζονται συνεχώς στον ψηφιακό κόσμο όπου οι διαφημιστές προσπαθούν να επικεντρωθούν στην δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.

Η επιτυχία εξαρτάται από τις πωλήσεις και η πίεση που δέχονται τα τμήματα Digital Marketing να αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας κάθε καμπάνιας πολύ μεγάλη και συνεχής.

Αυτό δημιουργεί ένα καθημερινό άγχος που συσσωρεύεται.

Το διαδίκτυο είναι μια 24ωρη αγορά όπου οι καταναλωτές κατακλύζονται από διαφημίσεις κάθε λεπτό. Ο ψηφιακός καταναλωτής είναι απαιτητικός.

 • Πως όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την εταιρική ομάδα;
 • Μπορούν να διατηρήσουν την παραγωγική ροή τους;
 • Μπορούν να βρουν έμπνευση κάτω από συνεχή πίεση;
 • ΟΙ πελάτες σας επιτυγχάνουν υψηλές πωλήσεις από τις διαφημιστικές καμπάνιες που δημιουργείτε;

Συμπτώματα εργασιακού άγχους

 • Υψηλά ποσοστά απουσίας ή παρουσίας
 • Άρνηση παραγωγικότητας δημιουργώντας εμπόδια
 • Υψηλής έντασης πίεση για παραγωγικότητα με υψηλό ρίσκο μακροπρόθεσμα απώλειας προσωπικού λόγω εξάντλησης (burn out)
 • Χαμηλή εμπλοκή προσωπικού και συμμετοχή στις εταιρικές δραστηριότητες

Oι λύσεις που παρέχουμε

Το εργαστήρι μας ψηφιακή δημιουργικότητα είναι μια σουίτα πρωτότυπων πρακτικών στην Ελλάδα για την διαχείριση του άγχους που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρία σας ή στον οργανισμό σας μια εργαλειοθήκη με μεθοδολογία με σκοπό τον εντοπισμό της πηγής που προκαλεί άγχος στο κάθε εργαζόμενο με έναν διαφορετικό τρόπο.

Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του οργανισμού ή της εταιρίας. Εστιάζουμε αφενός στην διάγνωση και αφετέρου στην αναλυτική ψυχοθεραπευτική διαδικασία .

Η μεθοδολογία μας μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά δεδομένα για την πηγή άγχους, το εύρος και τον ακριβή αντίκτυπο στους εργαζόμενους.

Έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε υποστήριξη και τα εργαλεία για να εντοπίσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν το εταιρικό περιβάλλον αναπτύσσοντας συγκεκριμένη στρατηγική ως προς την καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων.  Εάν η εταιρία σας δεν απασχολεί ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύονται σε ένα πρόγραμμα καλής υγείας και δημιουργικότητας εργαζομένων μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με εξωτερική συνεργασία

Το δικό μας πρόγραμμα δημιουργικότητας έχει σχεδιαστεί με βάσει τις καλύτερες πρακτικές μέσα από την έρευνα που έχει εκπονηθεί για τις καλύτερες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεθοδολογία

 • Αξιολόγηση προβλημάτων που προκαλούν άγχος (κατάσταση & πεποιθήσεις για εμάς και τους άλλου)
 • Εργαλεία αξιολόγησης: συνέντευξη, παρατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος, ερωτηματολόγιο αλλαγών ζωής, άγχους και ποιότητα ζωής)
 • Ψυχοεκπαίδευση εργαζομένων στον αντίκτυπο των σκέψεων και των συναισθημάτων στην απόδοση
 • Ασκήσεις χαλάρωσης & γλώσσα του σώματος
 • Αξιολόγηση θεραπευτικής πορείας
 • Ανοιχτή συζήτηση με διαδραστικά μέσα, ομαδικές ασκήσεις χαλάρωσης, σύσφιξη σχέσεων και δημιουργικότητα.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση διαφημιστικών ενεργειών
 • Αξιολόγηση θεραπευτικής πορείας
 • Ανατροφοδότηση & Επίλογος/αποχαιρετισμός

Αποτελέσματα

 • Μείωση του εργασιακού άγχους
 • Αναφορά εξέλιξης εργασιακού περιβάλλοντος
 • Υιοθέτηση νέων τεχνικών και στρατηγικής για το εργασιακό περιβάλλον
 • Ενίσχυση ομαδικής εργασίας για την ομάδα σας
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για το περιεχόμενο των διαφημιστικών σας ενεργειών
 • Ενδυνάμωση ψηφιακής δημιουργικότητας
 • Αύξηση ανταποδοτικών οφειλών για την επένδυση των διαφημιστικών σας ενεργειών

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, αλλά και εργαζόμενους σε εταιρείες ή τμήματα Digital Marketing. Επίσης μπορεί να απευθυνθεί και σε εργαζόμενους άλλων τμημάτων που θέλουν να διαχειριστούν το άγχος και να γίνουν πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί.

Ομαδικό Σεμινάριο 4-6 ατόμων

Διάρκεια: 24 ώρες / 2 ώρες ανά εβδομαδιαία ομαδική συνεδρία

Σύσταση ομάδας: H ομάδα συντάσσεται από την συντονίστρια  ύστερα από ατομική συνέντευξη 15 λεπτών για την δομή των ομάδων.

error: Content is protected !!