Εποπτεία

Η κλινική εποπτεία φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης ειδικών ψυχικών υγείας. Επίσης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην ψυχοθεραπεία προσφέρουν, εκτός από την θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση υπό εποπτεία.

Όλα τα διπλώματα ψυχοθεραπείας αναγνωρισμένα από κάποιο φορέα απαιτούν έναν συγκεκριμένο αριθμό εποπτευόμενης άσκησης για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αν όντως προσφέρεται είναι σημαντικό να εντοπίσετε πως η λίστα συνεργατών που δίνεται δεν έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εκπαιδευτική σας διαδικασία. Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι διπλές σχέσεις με τον επόπτη π.χ Καθηγητής και επόπτης, εξεταστής και επόπτης,  σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας. Προτεινόμενα θέματα για επεξεργασία:

-Προβολικές ερμηνείες & αναγνώριση προσωπικών δυσκολιών

-διατύπωση περιστατικού ανά προσέγγιση

-Διαδικασίες απορρήτου ιδίως σε ομάδες

-Επεξεργασία τεχνικών ανά προσέγγιση

-Αυθεντικότητα & προσωπεία

error: Content is protected !!