Εργαλειοθήκη Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Πρόκληση

Κάθε εταιρία είναι οι άνθρωποι της. Στην σημερινή οικονομία επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι η πιο κοινή μορφή εταιρίας.  Μικρά οικοσυστήματα που αποτελούν στο σύνολο τους ένα μεγαλύτερο.

Ακόμα και οι μεγάλες πολυεθνικές χωρίζονται σε τμήματα που πολλές φορές λειτουργούν σαν αυτόνομες εταιρίες.

 • Πως μπορούν οι ιδιοκτήτες ή τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης να ηγηθούν και να εμπνεύσουν τους υπάλληλους τους;
 • Τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μία δυνατή ομάδα που τα μέλη θα λειτουργούν ως ένα;
 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει διαχείριση εσωτερικών συγκρούσεων συμφερόντων εντός μίας εταιρίας ή μίας οικογενειακής επιχείρησης;
 • Πρέπει μία εταιρία να βασίζεται πάντα στην κερδοφορία ή μήπως το να επικεντρωθεί στο να γίνει ένας οργανισμός που θα προσφέρει τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης είναι η καλύτερη στρατηγική;

Oι λύσεις που παρέχουμε

Έχουμε δημιουργήσει μία σειρά από εργαλεία για Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Διευθυντικά Στελέχη. Ο κύριος στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την τεχνογνωσία προκειμένου να μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ανθρώπινες σχέσεις εντός του περιβάλλοντος της επιχείρησης σας.

Πως νιώθουν οι υπάλληλοι σας σχετικά με την δουλειά τους και την εταιρική σας κουλτούρα και ταυτότητα;

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες μας θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση και να εμπνεύσετε και να  καθοδηγήσετε το προσωπικό σας προς την προσωπική τους ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας τους. Μέσω της εκπαίδευσης που θα σας παρέχουμε θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε μία τεχνική δημιουργίας ομάδων έργων ή τμημάτων στις οποίες θα υπάρχει αρμονία και συντονισμός.

Μεθοδολογία

 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης/ημιδομημένες συνεντεύξεις επιλογής των κατάλληλων ανθρώπων για τα κατάλληλα έργα
 • Πώς να δημιουργείτε ομάδες βάσει χαρακτηριστικών παραγόντων προφίλ προσωπικότητας και παραγωγικότητας
 • Παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι και επιπλοκές που πρέπει να ξεπεράσετε
 • Εργαστείτε ως επιδέξιος διαμεσολαβητής μεταξύ υπάλληλων και υψηλότερων στελεχών
 • Πώς να ασκήσετε θετική επιρροή στην ομάδα
 • Πώς να δώσετε κίνητρα στους εργαζομένους σας
 • Πώς να εμπνεύσετε σεβασμό
 • Πως να οργανώνετε εξωτερικές δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ομάδας
 • Πώς να δημιουργείτε εργαστήρια δημιουργίας νέων ιδεών
 • Αναδείξτε τους νέους ηγέτες
 • Πως να αφήσετε την προσωπική σας σφραγίδα και να χτίσετε την επιχειρηματική σας κληρονομιά

Αποτελέσματα

 • Βελτίωση & εξέλιξηςτηςδιοικητικήςαξιολόγησης
 • Δημιουργία δυνατών ομάδων μέσα στην εταιρία
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσης
 • Δώστε νέα πνοή στο προφίλ της εταιρίας
 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Ανάδειξη Νέων Διευθυντικών Στελεχών
 • Αύξηση Πωλήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εργαλείο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ομαδικό Σεμινάριο 4-6 ατόμων ή Ατομικές Συνεδρίες

Διάρκεια: 10 ώρες / 5 ώρες ανά ομαδική ή ατομική συνεδρία

error: Content is protected !!