Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ένα χρονικό διάστημα ατομικής ψυχοθεραπείας , η ομαδική συνίσταται, αναβαθμίζοντας την προσωπική ωρίμανση μέσα από την δυναμική της ομάδας.

Είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε ανθρώπους που έχουν επεξεργαστεί πολαπλά θέματα στην ατομική και επιθυμούν να αναπτύξουν την διαπροσωπική τους δεξιότητα, και να αντιμετωπίσουν σε διαφορετικό επίπεδο τις συναισθηματικές δυσκολίες που βιώνουνε παρουσιάζοντας τον εαυτό τους στο βλέμμα πολλών θεατών.

Οι ομάδες συστήνονται είτε με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία ή κρίση είτε συστήνονται με ετερογενή πληθυσμό με σκοπό την δημιουργία μια ρεαλιστικής μικρογραφίας της πραγματικής κοινωνίας. Ο τρόπος σύστασης ορίζεται κυρίως από τον θεραπευτικό στόχο. Στην πρώτη περίπτωση ο θεραπευτικός στόχος είναι η ψυχολογική υποστήριξη ( π.χ μια απώλειας ή δυνατού τραύματος) ενώ στη δεύτερη ομάδα ο θεραπευτικός στόχος είναι αντιμετώπιση συγκρούσεων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών.

Οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες είναι ιδανικά σχεδιασμένες και κατάλληλες για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με θέματα σχέσεων, όπως η συναισθηματική εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, και η αυτοπεποίθηση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ομαδική διαδικασία είναι ότι επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία των παραπάνω μοτίβων συμπεριφοράς στο «εδώ & τώρα», καθώς η συνθήκη της ομαδικής ψυχοθεραπείας προσομοιάζει την πραγματικότητα ως προς τους τρόπους που οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους.

error: Content is protected !!