Προσωπική Θεραπεία φοιτητών

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένας ειδικός ψυχικής υγείας πρέπει να έχει ολοκληρώσει σπουδές πάνω στο αντικείμενο που έχει επιλέξει, σε έναν εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι σπουδές ενός ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή αρχικά ολοκληρώνεται με 8 έτη και σε καμία περίπτωση η παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου διάρκειας λίγων μηνών δε μπορεί να του προσφέρει την επαγγελτική κατάρτιση και γνώση που απαιτείται να έχει, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που θα απευθυνθεί σε εκείνον. Όλοι μας μπορούμε να ανοίξουμε ένα βιβλίο και με κάποια βοήθεια να αφομοιώσουμε τη γνώση . Συνήθως η βασική εκπαίδευση 8 ετών περιλαμβάνει 4 χρόνια πτυχίου ψυχολογίας, 3 χρόνια δίπλωμα σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση με προσωπική θεραπεία και εποπτεία των περιστατικών.

.

Η ψυχολογία όμως και η θεραπευτική σχέση είναι κλίμακες  πιο ψηλά από την ανάγνωση και την μάθηση μιας θεωρίας. Είναι οι δυναμικές που ζωντανεύουν ανάμεσα σε 2 ή και 3 ανθρώπους, στην περίπτωση της θεραπείας ζεύγους, και που ο ειδικός πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά να τις διαχειριστεί, γνωρίζοντας το ίδιο καλά πως να διαχειριστεί τον εαυτό, καθώς και ειδική εκπαίδευση και σε ομάδες από 4 -6 άτομα.

Η σωστή εκπαίδευση του επαγγελματία του δίνει την γνώση να διαχειρίζεται τον εαυτό του και να λειτουργεί με τρόπο που η προσωπική του ζωή δεν προβάλλεται στην ζωή του θεραπευόμενου.

 

 Αυτό απαιτεί σωστή εκπαίδευση αλλά και προσωπική θεραπεία και εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η ίδια η εκπαίδευση του ψυχολόγου τον ωθεί στο να κοιτάξει μέσα του και να δουλέψει, βαθύτερα προβλήματα και που πηγάζουν από την παιδική ηλικία και την οικογένεια του.

Η προσέγγιση που θα επιλέξει για την προσωπική του θεραπεία, μπορεί να είναι αντίστοιχη της εκπαίδευσης είτε διαφορετική για να μπορέσει να εκτεθεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις σε αντίθεση με την εποπτεία που χρειάζεται την αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση.

error: Content is protected !!