Ψυχοθεραπεία, Υπαρξιακή Ψυχολογία, προσωπικό γίγνεσθαι

Το Πρόσωπο που αναδύεται στην Ψυχοθεραπεία

Ανάμεσα σε μια συνεδρία με κάποια άλλη μέσα από την σύγχυση παρατηρώντας ως ψυχοθερεραπεύτια τα προσωπεία των ανθρώπων να διαλύονται.…