Εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών

Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων και επιστημόνων υγείας αποτελεί το κλειδί για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εδώ θα βρείτε άρθρα, Εκπαιδευτικά προγραμματα συνθετικής συβουλευτικής, και βίντεο. Οι κύριες θεραπευτικές προσσεγγίσεις είναι: γνωσιακή συμπεριφοριστική, προσωποκεντρική και πρώιμες σχέσεις.