Άρθρα

Ψυχοθεραπεία, Υπαρξιακή Ψυχολογία, προσωπικό γίγνεσθαι

Το Πρόσωπο που αναδύεται στην Ψυχοθεραπεία

Ανάμεσα σε μια συνεδρία με κάποια άλλη μέσα από την σύγχυση παρατηρώντας ως ψυχοθερεραπεύτια τα προσωπεία των ανθρώπων να διαλύονται.…